Технологія СУМО при вирощуванні соняшнику

    Для боротьби з дводольними бур’янами в посівах соняшнику традиційно використовують ґрунтові гербіциди, ефективність яких різко знижується в засушливих умовах. Ґрунтові гербіциди не забезпечують необхідну чистоту посіву при високій кількості однорічних і наявності багаторічних бур’янів. Використання унікального комплексу «гербіцид-гібрид», дозволяє ефективно контролювати однорічні і багаторічні бур’яни в посівав соняшника не залежно від умов зволоження.

Основні переваги технології СУМО

1. Дозволяє застосування гербициду Експрес (трибенурон-метил).

2. Висока ефективність проти широкого спектру одно та багаторічних дводольних бур'янів у посівах гібриду соняшника НС-SUMO-2017, НС-SUMO-2018, особливо таких стійких видів як амброзія (Ambrosia spp.), осоти (Sonchus spp., Cirsium spp.), Лобода (Chenopodium spp.), нетреба (Xanthium spp.), дурман звичайний (Datura stramonium) та інші.

6. Гнучкість в часі внесення: від 2 до 8 листків культури.

7. Післясходове використання Експресу® 75 в.г. - гідна альтернатива грунтовим препаратам, тому що дія препарату не залежить від рівня гумусу в грунті, його структури та вологості.

8. Відсутність жодних обмежень щодо наступних культур в сівозміні.

9. Відсутність залишків гербіциду в товарному насінні за умови застосування відповідно до рекомендацій.

Спектр контрольованих бур’янів

 Експрес® 75 в.г. контролює широкий спектр дводольних бур'янів, в т.ч. стійких до грунтових гербіцидів

Чутливі бур’яни

 Щириця, види

Amaranthus, spp

 Амброзія види (максимально 4 листки)

Ambrosia, spp

 Приворотень польовий

Aphanes arvensis

 Лутига, види

Atriplex, spp

 Грицики звичайні

Capsella bursa-pastoris

 Лобода біла (максимально 4 листки)

Chenopodium album (max 4 leaf)

 Осот, види

Cirsium, spp.

 Дурман звичайний

Datura stramonium

 Морква дика

Daucus carota

 Нетреба звичайна

Xanthium strumarium

 Дворядник, види

Diplotaxis, spp.

 Підмаренник чіпкий (до 4 кілець)

Galium aparine

 Празелень звичайна

Lapsana communis

 Незабудка польова

Myosotis arvensis

 Мак дикий

Papaver rhoeas

 Гірчак, види

Polygonum, spp.

 Редька дика

Raphanus raphanistrum

 Щавель, види

Rumex, spp.

 Жовтозілля, види

Senecio, spp.

 Гірчиця, види

Sinapis, spp

 Осот жовтий (польовий)

Sonchus arvensis

 Шпергель звичайний

Spergula arvensis

 Зірочник середній

Stellaria media

 Талабан польовий

Thlaspi arvense

 Канатник Теофраста

Abutilon theophrasti

 Ріпак, падалиця

Raphanus napus

 Соняшник однорічний, падалиця

Helianthus annus

Середньочутливі бур'яни

 Паслін чорний

Solanum nigrum

 Вероніка плющелиста

Veronica hederifolia

Стійкі бур'яни

 Березка польова

Convolvulus arvensis

 Всі види злакових бур"янів

 

Важ
ливі рекомендації:

1. Механізм дії

    Експрес® 75 в.г. — системний гербіцид, спеціально призначений для післясходового контролю однорічних та багаторічних дводольних бур’янів, особливо деяких проблемних, у посівах соняшнику гібриду НС-SUMO-2017, НС-SUMO-2018.

До складу Експресу® 75 в.г. входить добре відома діюча речовина трибенурон-метил, що швидко (протягом 3-х годин) зупиняє поділ клітин чутливих видів бур’янів, у результаті чого ріст бур’янів блокується, вони не конкурують із культурою за елементи живлення, воду та світло. Видимі симптоми з’являються через 5-8 днів, а повна загибель бур’янів настає через 10-25 днів. Тепла та волога погода підвищує швидкість дії гербіциду, а прохолодна та суха уповільнює її.

За несприятливих погодніх умов (дощ та холод) відзначається поява світло-зеленого кольору на листках соняшнику, але симптоми проходять через 1 -2 тижні. Поява такого забарвлення являється типовим явищем, що не має негативних наслідків на ріст та розвиток рослин, врожайність насіння.

2. Норми застосування

   Експрес® 75 в.г. застосовують в нормі 30 г/га з додаванням ПАР Тренд® 90 або без нього (можливе роздільне внесення 15+15 г/га). Під впливом ПАР Тренд® 90 за рахунок зниження поверхневого натягу робочого розчину та зменшення швидкості випаровування відбувається підсилення поглинання гербіциду листками бур’янів. Норма використання ПАР Тренд® 90 – 100 мл на 100 л робочого розчину. ПАР Тренд® 90 додають за наявності бур'янів, які погано змочуються (будяк польовий, осоти, лобода) та для посилення дії за посушливих умов. Для забезпечення максимальної селективності щодо культури рекомендується проводити знищення злакових бур’янів перед або після внесення Експресу® 75 в.г. з інтервалом 5-7 днів. Не рекомендується змішувати Експрес® 75 в.г. з грамініцидами.

Рис. 1. Норми та строки застосування

3. Селективність

    Гібрид соняшника НС-SUMO-2017, НС-SUMO-2018 від Інституту полеводства і овочеводства м.Нові-Сад (Сербія)  створено методом традиційної селекції шляхом зворотнього схрещування вихідних ліній, які мають природну стійкість до дії гербіциду Експрес® 75 в.г. Генетична стійкість гібриду до Експресу® 75 в.г. дозволяє застосовувати препарат в широкому діапазоні: від 2 до 8 листків соняшника на ранніх стадіях розвитку бур'янів. Застосування Експресу® 75 в.г. на інших сортах і гібридах соняшника, нестійких до дії препарату, призводить до їх ушкодження і навіть загибелі. До посіву СУМО гибриду, очистити сівалку від насіння інших нестійких гібридів соняшника попереднього посіву.

4. Контроль однорічних бур’янів

   Експрес® 75 в.г. забезпечує максимальну ефективність за умов використання на ранніх стадіях розвитку бур'янів (6-8 листків у однорічних видів), що активно вегетують. Важливо відслідковувати стадію розвитку бур'янів, щоб визначити найбільш ефективний період для використання Експресу® 75 в.г. Важливо також, щоб бур'яни активно вегетували та не перебували у стані стресу внаслідок посухи чи холоду.

5. Контроль багаторічних бур’янів

   Експрес® 75 в.г. дає унікальну можливість контролю ключових для зони вирощування соняшнику багаторічних дводольних бур’янів – осотів рожевого та жовтого польового. Найкращий період для контролю осоту рожевого – фаза розетки – початок формування генеративного пагону, що, як правило, збігається зі стадією 4-6 листків рослин соняшнику. Завдяки використанню гербіциду Експрес® 75 в.г. досягається значне підвищення ефективності програми захисту соняшника проти злісних бур'янів — амброзії полинолистої (за наявності її на момент обприскування), дурману звичайного, нетреби звичайної, гірчаків, лободи білої, канатнику Теофраста, свиріпи, осотів.

6. Комбінована програма захисту

   Для забезпечення максимальної врожайності та максимального контролю бур'янів Експрес® 75 в.г. можна використовувати послідовно у програмі захисту з грунтовими гербіцидами (метолахлор, ацетохлор, трифлуралін, диметенамід, інші), що зареєстровані для застосування на посівах соняшника: до посіву чи відразу після посіву - грунтовий гербіцид, потім у стадії 4-8 листків соняшника — гербіцид Експрес® 75 в.г., згодом з інтервалом в 10 днів, після останнього застосування гербіциду Експрес® 75 в.г, для контролю злакових бур’янів можна використовувати грамініциди (Рис. 1).

СПЕЦІАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ : падалиця соняшника

Відомо, що падалиця соняшника може з'являтися в наступні роки в інших культурах сівозміни. Падалиця соняшника гібриду НС-SUMO-2017, НС-SUMO-2018 починаючи з наступного після посіву року є стійкою до дії гербіцидів - інгібіторів ферменту ацелоктатсинтетази (ALS inhibitor). 

Для попередження розповсюдження стійкого до Експресу®  75 в.г.  соняшника необхідно дотримуватися спеціальних рекомендацій для контролю стійкого соняшнику в посівах наступних культур.

-  Для цього необхідно використовувати гербіциди з іншим, ніж ALS механізмом дії.

-  Такі гербіциди застосовують як самостійно, так і в бакових сумішах з гербіцидами з ALS механізмом дії. Саме суміші гербіцидів забезпечать відмінну ефективність проти падалиці такого соняшнику.

Для контролю падалиці стійкого до Експресу®  75 в.г. соняшника в наступних культурах сівозміни рекомендується використовувати

на зернових культурах: Діален Супер**, Банвел**, Старане*** або гербіцидами групи 2,4 Д, МЦПА;

на кукурудзі: Тітус®*, Таро®*, Базис®*, Хармоні®* в бакових сумішах з гербіцидами Діален Супер**, Банвел**, або гербіцидами групи 2,4 Д;

Гербіцид Таск®* бакових сумішей не потребує. 

на цукрових буряках: Карібу®* в бакових сумішах з гербіцидами на основі дес- і фенмедифаму, або клопіраліду.

-  Необхідно дотримуватись чергування культур в сівозміні (не допускати швидкого повернення толерантного соняшнику на попереднє місце).

-  Використовувати Експрес®  75 в.г. тільки на гібриді соняшнику НС-SUMO-2017, НС-SUMO-2018.

-  Необхідно забезпечувати просторову ізоляцію 1500 м для площ, призначених під насіннєві посіви або ділянки гібридизації соняшника, від посівів соняшника, толерантного до Експрес® 75 в.г.

 *) Тітус, Таро, Базис, Хармоні, Таск, Карібу, Гранстар Про, Ларен Про – зареєстровані торгівельні марки компанії Е.І. Дюпон де Немур енд Компані

**) Діален Супер, Банвел – зареєстровані торгівельні марки компанії Сингента

***) Старане – зареєстрована торгівельна марка компанії Доу АгроСайенсіс

Герасимчук Сергій Борисович, замісник директора з наукової роботи

15 rep error 2010

повернутися до списку