Iнститут сільського господарства степової зони НААН України

Iнститут сільського господарства степової зони НААН України
institut-zerna.com

Селекція і насінництво

Інститут зернового господарства НААН України.

Тисячолітній досвід хліборобів лежить в основі аграрної науки, у витоків якої стоїть Інститут зернового господарства національної академії аграрних наук України. Інститут є багатофункціональною науково-виробничою системою, в межах якої здійснюються теоретичні розробки і реалізуються в умовах виробництва. Основна діяльність інституту пов’язана з виконанням державних науково-технічних програм «Зернові культури» та «Землеробство». Він є головною установою науково-методичного центру, який координує роботу 29 наукових установ Української академії аграрних наук.

Головними завданнями Інституту є проведення фундаментальних і прикладних досліджень в рослинництві з метою прискорення науково-технічного прогресу у галузі зерновиробництва.

Інститут розвиває тісні міжнародні зв’язки з науковими установами 14 країн Європи і Азії (найбільш тісні — з Росією, Білорусією, Китаєм, Болгарією, Грецією), в першу чергу, за спільними програмами з питань селекції кукурудзи.

Нині Інститут зернового господарства є провідною установою, що займається комплексними науковими розробками наступних проблем:

     - створення високопродуктивних гібридів кукурудзи і сорго, сортів озимої пшениці, ячменю, вівса, зернобобових культур;

     - опрацювання методів підвищення стійкості зернових до стресових умов (посуха, низькі температури, тощо);

     - розробка наукових основ організації сівозміни, системи ґрунтозахисного обробітку, раціонального використання мінеральних добрив і засобів захисту рослин;

     - удосконалення волого- і енергозбережних технологій вирощування зернових, зернобобових, технічних і кормових культур;

     - економічна оцінка ефективності наукових розробок.

До мережі Інституту входять юридично самостійні дослідні станції (Ерастівська, Розівська, Синельниківська, Генічеська, Красноградська та Дослідне господарство «Дніпро»), які виконують частину науково-дослідних робіт, забезпечують виробництво елітного та гібридного насіння, здійснюють впровадження і пропаганду досягнень науково-технічного прогресу.

У системі Інституту працюють 343 наукових і технічних працівники, з них: 3 академіка УААН, 1 член-кореспондент УААН, 16 докторів наук, 67 кандидатів наук.

Інститут зернового господарства є провідним центром із селекції кукурудзи і сорго в Україні.

Тут створено понад 130 гібридів кукурудзи і біля 50 сортів і гібридів соргових культур, з яких на сьогодні в Реєстрі сортів рослин України знаходяться відповідно 54 і 15. Вони займають біля 25% від загальної площі посівів цих культур. Найбільш поширені у виробництві гібриди кукурудзи Кадр 267МВ, Солонянський 298СВ, Білозірський 295СВ, Дніпровський 181СВ, Подільський 274МВ та інші, потенціал врожайності яких сягає 10,0-13,0 т/га.

Обсяг виробництва озимих культур становить 3500 т, ярих зернових і бобових культур — 2500 т, батьківських форм кукурудзи — 300-400 т, гібридів першого покоління — 800-1000 т, гібридів першого покоління соняшнику — 100-150 т.

Інститут зернового господарства і його дослідні станції кожен рік рекомендують виробництву 20-30 сортових технологій вирощування зернових культур; 5-8 систем і способів основного обробітку ґрунту для сівозмін різної спеціалізації та екологічного спрямування; 10-15 технологічних регламентів і способів застосування засобів захисту рослин для різних агробіоценозів.

Маркетингова та інноваційна діяльність базується на систематичному проведенні для спеціалістів АПК семінарів, конференцій, виданні бюлетенів, рекомендацій, проспектів, сортових паспортів, організації лекцій і консультацій.

Адреса:

49600, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 14