Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС)

Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС)
www.vnis.com.ua

Селекція і насінництво

     Основною перевагою сортів та гібридів Всеукраїнського наукового інституту селекції (ВНІС) є високий адаптивний потенціал, що забезпечує стабільний високий урожай за різного рівня агротехніки та в різних агрокліматичних умовах.

    
     Асортимент насіння досить широкий, а окремі гібриди стали своєрідним бестселером в Україні, гібриди соняшнику: Заграва, Сонячний настрій, Український F1, Українське сонечко та ін.; гібриди цукрового буряку: Авторитетний, Аббатіса та ін. 
     
     Оперативне розмноження нових гібридів з високим адаптивним потенціалом здійснюється при безпосередньому контролі селекціонерів без залучення посередників, що забезпечує повне збереження властивостей гібридів та високу якість насіння.
    
     Безперервно ведеться наукова робота по створенню сортів та гібридів соняшнику, кукурудзи, цукрового та кормового буряку, ріпаку, пшениці, ячменю та інших культур.