Особливості вирощування кукурудзи на зерно та умови отримання максимального врожаю з одиниці площі

Подальшу реалізацію стратегії розвитку зернового господарства насамперед необхідно розпочинати з його стабілізації, використання економічних, організаційних, техніко-технологічних важелів управління для стабілізації обсягів виробництва зерна. Вирішити це питання можна також і з допомогою організованого промислового насінництва.

Саме галузь, що розвивається гармонійно та динамічно здатна задовольнити потреби на насіннєвий матеріал високої якості, і є одним з найважливіших для ефективного функціонування сільськогосподарського виробництва.

Світовий досвід та практика останніх років показують, що найбільш надійний шлях отримання високого та стабільного врожаю кукурудзи пов'язаний з використанням сучасних інтенсивних технологій. Їх ефективне використання базується насамперед на чотирьох основних ознаках:

-         Висока агротехніка

-         Науково-обгрунтований добір сучасних гібридів

-         Високоякісне насіння

-         Рівень матеріально-технічного забезпечення господарства

Головним критерієм цих чотирьох ознак є створення умов для максимальної реалізації потенціальної продуктивності гібридів кукурудзи

              Місце в сівозміні. Наукові дослідження проблеми впливу ступеня насиченості сівозміни кукурудзою на валовий збір продовольчого та фуражного зерна в різних кліматичних зонах України виявили наступне: в північних районах Степу та в Лісостепу культура дає високі врожаї, що пов’язане з кращим їх волого забезпеченням. Саме тому збільшення рівня насиченості сівозміни кукурудзою на зерно та силос до 50% приведе до збільшення валового збору зерна та кормів. Крім того, в цих районах кукурудза є добрим попередником під озимий клин.

             Добрива. Для створення оптимальних умов живлення кукурудзи та значного підвищення її врожаю слід застосовувати органічні та мінеральні добрива. Основним органічним добривом для кукурудзи є перегній, який слід вносити з розрахунку 30-40 т/га. Можна використовувати також рослинні рештки, солому. Кукурудза добре використовує післядію навозу, внесеного під озиму пшеницю. Потреба в добривах, особливо в мінеральних, визначається балансовим методом за результатами агрохімічного обстеження поля з урахуванням запланованого рівня врожаю. Якщо немає можливості внести розрахункові дози добрив, оптимальним відношенням NPK в зоні Лісостепу є N90P60K60. 50-60 % цієї норми краще внести з осені під оранку, решту навесні. При розрахунку потреби в мінеральних добривах слід враховувати, що кукурудза для утворення 1 ц сухого зерна на збагаченому мінеральними добривами використовує 7 мм вологи, за відсутності добрив 11 мм вологи з шару грунту 0-100 см. Необхідним прийомом для підвищення врожаю повинно стати передпосівне внесення добрив, якщо не внесли їх з осені, припосівне внесення в рядки по 1 ц/га нітроамофоски або по 0,5 ц/га гранульованого суперфосфату. Значною мірою підвищують врожай кукурудзи підкормки. Першу підкормку в фазі 5-7 листків дають після формування густоти з розрахунку 1-1,5 ц/га аміачної селітри. Другу підкормку проводять перед цвітінням коли рослини мають у висоту 40-50 см. Останнім часом господарства використовують поєднання мікроелементів, листову підкормку азотом та обробку фунгіцидами з інсектицидами, за 10-15 днів до викидання волотей.

             Обробіток ґрунту. В системі вирощування кукурудзи важливе місце займає основний обробіток. Розрізняють два способи основного обробітку: полицева оранка – що забезпечує глибоке рихлення гумусного шару, добре перемішування добрив та пожнивних решток, ефективну боротьбу з бур’янами, особливо з коренепаростковими та сприяє накопичення вологи в осінньо-зимовий період. При розміщенні кукурудзи по кукурудзі для боротьби з стебловим метеликом використання оранки є обов’язковим агроприйомом. Після стерньових попередників в сівозмінах на полях з складним рельєфом, ряд господарств використовує поверхневий основний обробіток. Основним завданням такого обробітку є захист ґрунту від вітрової та водної ерозії. З осені також бажано провести вирівнювання ґрунту.

             Передпосівний обробіток ґрунту. Весняний обробіток розпочинають з вирівнювання грунту, Цей агроприйом виконують під кутом 30-40% по відношенню до основного обробітку. При значній засміченості поля, особливо коренепаростковими бур‘янами необхідно провести 2 культивації. При середньому рівні засміченості та при умові використання грунтових та страхових гербіцидів можна обмежитись однією культивацією.

             Підготовка насіння. Вирішальним в отриманні високого врожаю кукурудзи є використання якісно підготованого насіння, яке за сортовою чистотою, типовістю енергією проростання та схожості повинні відповідати вимогам встановлених стандартів. Найбільш шкідливим для кукурудзи є ураження насіння пліснявою, кореневими та стебловими гнилями, сажковими хворобами. Для боротьби з вказаними хворобами та грунтовими шкідниками слід використовувати насіння протруєне протруйником в поєднанні з інсектицидом, або в чистому вигляді. Особливо важливим використання протруєного насіння на полях зі значною кількістю пожнивних решток, де рівень інфекційного фону підвищується в 1,5-2 рази.  Зупиняючись на сортовій чистоті слід наголосити, що більшість насіннєвих фірм провадять визначення ступеня гібридності методом електрофорезу. Так кожен відсоток зниження рівня гібридності нижче 90% по кукурудзі та 82% по соняшнику, буде коштувати господарству недобору врожаю з одиниці площі в 1,5 ц/га від потенційної врожайності гібриду.

              Добір гібридів. При вирішенні цього питання слід спиратись на оптимальне співвідношення гібридів різних груп стиглості, що забезпечить стабільне та максимальне отримання зерна з одиниці площі в господарстві, раціональну організацію збирання та ефективне використання техніки, мінімалізацію витрат на післязбиральну доробку.

 Відсоткове співвідношення різних груп стиглості, що пропонується для господарств

Зони

Групи стиглості, %

ранньостиглісредньораннісредньостиглісредньопізні
Степ: південний1015-2055-6010
центральний10-1525-3050-555-10
      північний10-1530-35505-10
Лісостеп30-3550-5515-20-

 

           Таке співвідношення є орієнтовним та може змінюватись від ринкової ціни на зерно кукурудзи та спеціалізації господарства.

           Ми пропонуємо до реалізації групу гібридів нового покоління, які поєднують в собі високий потенціал адаптивності, посухостійкості та зернової продуктивності, вітчизнана селекція: Яровець 243 МВ, Оржиця 237 МВПодільський 274 СВ, Солонянський 298 СВ, Комета, Переяславський 230 СВ та ін.

Постачальниками насіння є також відомі в усьому світі зарубіжні оригінатори:

Компанія Монсанто;
- Компанія Піонер;
- Компанія Сингета;
- Компанія Маїсадур;
- Компанія Євраліс;
- Компанія Дікманн Сідс, Селекція Нові Сад: Сади України, Нертус Агро, Євраліс Семанс -Альфа Насіння та ін.

Більшість високоінтенсивних гібридів отримані з використанням різночасних квітучих батьківських форм, що підвищує потенціал продуктивності гібриду, та впливає на темпи втрати вологи при дозріванні. Так, гібриди компаній Піонер, Сингента, Маїсадур, Євраліс – з високими темпами втрати вологи при дозріванні, а отже при збиранні врожаю, розпочинати слід саме з цих гібридів. Гібриди зі звичайними темпами втрати вологи (Нові Сад, вітчизнаня селекція) планують молотити в останню чергу. Які є відмінності між гібридами зі швидким та звичайними темпами втрати вологи. Гібриди з швидкою втратою вологи при повітряній посусі в серпні місяці знижують врожай через зменшення маси 1000 насінин, гібриди другого типу при поступовій втраті вологи фізіологічно більш стійкі, і в тих же самих умовах що і рослини першого типу, масу 1000 зерен не знижують. Саме тому в господарстві слід висівати кілька гібридів, які різняться за цією ознакою та групою стиглості. В наступній таблиці наведено тепловий режим гібридів кукурудзи залежно від групи стиглості.

Тепловий режим гібридів кукурудзи різних груп стиглості

Група стиглості (ФАО)

Сума активних

температур, >5˚C

Сума ефективних температур >10˚С
всього

від сходів до

викидання волоті

від викидання волоті

до воскової стиглості

Дуже ранні (100-149)2100850-900350350
Ранньостиглі (150-199)2200900-1000400400
Середньоранні (200-299)24001100450450
Середньостиглі (300-399)26001150500500
Середньопізні (400-499)28001200550550
Пізньостиглі (500-599)2900-30001250-1300600600

            Сівба. Розпочинати сівбу слід тоді, коли температура на глибині 8-10 см, стійко перевищить температуру 10-12 °С. Обов’язково слід враховувати календарні строки сівби. Розпочинають з холодостійких гібридів і саме з тих ділянок де планують вносити гербіциди, поля де буде тільки механічний обробіток для боротьби з бур’янами, слід висівати в кінці агротехнічних строків. Важливим в цьому випадку є рівномірне по глибині розташування насіння на 5-7 см, а при недостатній кількості вологи можливе збільшення до 8-10 см. Норма висіву встановлюють виходячи з грунтово-кліматичних умов вирощування, групи стиглості, стійкості до загущення, при сівбі слід також передбачити страхову надбавку, яка залежить від технології та строків та складає від 10 до 20%.

 Таблиця 3. Оптимальна густота рослин перед збиранням врожаю 

Зона

Гібриди

ранньостиглісередньораннісередньостиглісередньопізні
Степ:         південний45-5030-3528-3025-28
центральний50-5535-4030-3528-30
                    північний50-5540-4535-4030-35
Лісостеп: південний55-6050-5540-45-
центральний60-6555-6045-50-

 

          Як бачимо більша частка площі повинна бути засіяна ранньостиглими гібридами. Але виникає питання - А чи дійсно вирощування ранньостиглих гібридів таке ефективне? За даними НВО «Гібрид», на початку 90-х сукупні витрати енергії на вирощування кукурудзи за типовою технологічною картою при інтенсивній технології вирощування складали 44 тисячи 487,8 МегаДжоулів на гектар, у тому числі прямі 19 тисяч 418,6 МегаДжоулів на гектар (в тому числі палива – 17 тисяч 847,8 МегаДжоулів на гектар, а решта електроенергія). В структурі сукупних витрат енергії наприкінці 80-х років порівнюючи середньоранні та середньостиглі гібриди, за технологічними циклами, основний обробіток займав 2,7%, внесення мінеральних добрив – 31,66%, передпосівний обробіток грунту і внесення гербіцидів - 3,72%, сівба - 2,7%, догляд за посівами - 1,0%, збирання врожаю - 13,44 %, післязбиральна доробка урожаю (з сушкою) - 30,96%, це при врожайності гібрида Піонер 3978 - 81,8 ц/га.

При використанні більш пізнього гібриду (Дніпровський 758 ТВ) з врожаєм – 111,8 ц/га ці цифри будуть на основний обробіток – 1,68 %, внесення добрив - 26,29 %, передпосівний обробіток грунту та внесення гербіцидів – 2,30 %, сівбу - 1,73 %, догляд за посівами – 0,62 %; збирання урожаю - 11,81 %, послязбиральна дорабка врожаю (з сушкою) - 46,99%. Як видно збирання врожаю разом з післязбиральною доробкою в загальних енергозатратах займає 40-60%. Але це при збиранні кукурудзи в два етапи. При збиранні кукурудзи на зерно найбільш вигідним за затратами труда є обмолот качанів зернозбиральними комбайнами. Хоча у такої схеми є свої недоліки, а саме травмування зерна на рівні 7-9%, швидкий механічний знос молотильного пристрою. Досить сказати що на обмолот у імпортних зернозбиральних комбайнів йде до 50 % потужності двигуна. Саме прямий обмолот дозволяє підвищити на 10-15% швидкість збирання, знизити споживання пального за час роботи в полі на 70-80%, і практично в 2 раза скоротити затрати труда на післязбиральній доробці врожаю. Це за умови, що зерно буде досушуватись в шахтних сушилках. А за таких умов температура повітря не завжди дозволяє отримувати якісне насіння придатне для продовольчого використання, наприклад, для виробництва крахмалу чи не найперше місце відіграє схожість зерна, а таку сировину можна отримати лише за умови застосування насінного режиму сушки.

І останнє, враховуючи гербологічний стан наших полів (в зоні Степу потенційна засміченість орного шару грунту насінням та органами вегетативного розмноження бур’янів за останні 10 років зросла на третину та становить 1 мільярд 470 мільйонів штук на гектар, відповідно в Лісостепу 1 мільярд 710 та Поліссі 1 мільярд 140 мільйонів штук на гектар), з боку провідних установ України наводиться і додатковий ефект від використання ранньостиглих гібридів. Це можливість або раніше збирати врожай та більш якісно підготувати поле для наступної культури, або ж скоротити кількість бур’янів додатковими культиваціями, трохи пізніше засіяти поле та отримати одночасно з більш пізнім гібридом, повноцінне зерно. Саме скорочення рівня забур’яненості сприятиме збереженню додатково від 30 до 120 мм продуктивної вологи, яка заощаджується на чистих полях в порівнянні з полями з середнім рівнем засміченності.

          Ремонтантність (Stay green) - як новий резерв в підвищенні продуктивності кукурудзи. Серед цінних ознак відзначають і таку важливу ознаку, як ремонтантність. Ремонтантність кукурудзи (Stay green) – це здатність зберігати вегетативними частинами рослин зеленого забарвлення та підвищеної вологості після настання повної стиглості насіння.
          Ремонтантність сприяє кращому використанню кукурудзи на зерно і являється важливим резервом підвищення продуктивності всієї рослини, тому що розкривається двостороннє її використання. Так, після збирання ремонтантної кукурудзи на зерно, можна використовувати зелену і соковиту листостеблову масу на силос чи зелений корм. ремонтантні гібриди кукурудзи також характеризуються більшою продуктивністю, кращою якістю зерна і вегетативних органів, суттєво відрізняються від звичайних форм високою стійкістю до ураження хворобами, пошкодження шкідниками та характеризуються вищою стійкістю до вилягання. Загальновідомим є той факт, що такі фактори як інтенсивність листоутворення, загальна площа листової поверхні та її фотосинтетична здатність, мають важливе значення, оскільки 90-95% сухої речовини формується з органічних речовин, які утворюються в листках.Таким чином, ремонтантність кукурудзи є важливою ознакою, якою, на думку більшості провідних вчених та науковців, повинні володіти сучасні гібриди кукурудзи. Враховуючи важливість даної ознаки компанія «Мнагор» та "Супермаркет насіння польових культур" пропонують широкий асортимент ремонтантних гібридів кукурудзи (Stay green) від провідних вітчизняних та іноземних селекційних установ, серед вітчизняних можна виділити гібрид Подільський 274 СВ Інституту зернового господарства УААН. Стосовно імпортних гібридів кукурудзи, у кожного виробника існує достатня кількість гібридів з такими особливостями, тому при виборі насіння варто проаналізувати усі можливі характеристики. Від себе, бажаю всіх аграріям вміло використовувати надбання науки та практики, адже саме в цьому поєднанні можна отримати високі результати.

кандидат агрономічних наук, Неминущий В.В.

1 rep error 2011

повернутися до списку