ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН: класифікація

Засоби захисту рослин діляться на хімічні та біологічні. Хімічні засоби захисту рослин називають пестицидами.

Усі засоби захисту рослин класифікуються за хімічним складом, об'єктам застосування, за характером дії і способом проникнення у шкідливий організм.

За хімічним складом їх поділяють на три основні групи

неорганічні сполуки (сполуки ртуті, міді, сірки, фтору, барію, бору, миш'яку і т.д.)

органічні сполуки (хлорорганічні, фосфорорганічні, синтетичні піретроїди, нітрофеноли, похідні тіо-і дітіокарбамінової кислот і т.д.);

біогенного походження, створені з продуктів життєдіяльності або самих бактерій, вірусів, грибів, рослин (піретріни, антибіотики).

По об'єктах застосування:

інсектициди - для боротьби з шкідливими комахами;

акарициди - проти кліщів;

нематоциди - проти нематод;

родентициди - проти гризунів;

фунгіциди (антисептики) - проти грибів;

антибіотики (антисептики, бактерициди) - проти бактерій;

гербіциди - засоби боротьби з бур'янистою рослинністю;

арборициди - проти смітної деревної рослинності.

За характером дії пестициди поділяють на:

контактні (що вбивають шкідливий об'єкт при контакті з ним)

системні (проникають в тканини і провідну систему рослин і вбивають шкідливий об'єкт при живленні на такій рослині).

За способом проникнення існують препарати:

контактної дії (через покриви тіла)

кишкової дії (при проковтуванні)

фуміганти (при диханні)

За гігієнічної класифікації пестициди поділяють на чотири групи:

сильнодіючі отруйні речовини зі средньолетальною дозою (ЛД50) до 1 мг/кг маси тіла;

високотоксичні - ЛД50 від 50 до 200 мг / кг;

среднетоксичні - ЛД50 від 200 до 1000 мг / кг;

• малотоксичні - ЛД50 більше 1000 мг / кг.

Важливо відзначити, що за цією класифікацією будь-яка речовина, що не потрапила в перші три групи, відноситься до четвертої.

Засоби захисту рослин випускаються в різних препаративних формах:

дусти (Д) - порошки тонкого помелу для обпилювання або сухого протравлювання, наприклад, тютюновий пил;

змочувальні порошки (СП) - такі препарати при розбавленні водою дають стійкі суспензії;

гранульовані препарати (Г) - для протруювання грунту;

розчини (Р);

концентрати емульсій (КЕ), що дають стійкі емульсії при розчиненні водою і багато інших, препаративна форма завжди вказується на упаковці препарату.

Застосовувати препарати можна методом обприскування, обпилювання, інтоксикації самої рослини, аерозольного обприскування, фумігації (димлення), протравлення насіння і грунту, отруєних принад і антисептування.

ХІМІЧНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН

Інсектициди - (від лат. Insectum - комаха і caedo - вбиваю) хімічні засоби, що вбивають комах, їхні яйця (овіциди) і личинки (ларвіціди). Деякі інсектициди активні також проти кліщів (інсектоакарициди) і нематод. Головна галузь застосування інсектицидів - захист сільськогосподарських культур від комах-шкідників. Товарні форми інсектицидів - розчини, концентрати емульсій, що змочується порошки, дусти, аерозольні препарати та ін, Містять крім діючої речовини розчинник, ПАР та інші допоміжні добавки. Від складу і форми препаратів багато в чому залежить ефективність інсектицидів. Асортимент інсектицидів постійно оновлюється. Це пов'язано з появою серед комах рас, стійких (резистентних) до інсектицидів, а також з прагненням до створення препаратів, більш ефективних і безпечних для людей і навколишнього середовища.

Залежно від способу проникнення в організм комахи інсектициди поділяють на:

контактні (всмоктуються через зовнішні покриви при зіткненні)

кишкові (потрапляють при ковтанні)

фуміганти (проникаючі через органи дихання).

Деякі інсектициди (системні) здатні пересуватися по судинній системі рослин, роблячи їх токсичними для комах. Багато інсектицидів токсичні не тільки для комах, але також для людей і теплокровних тварин. Для практичного використання вибирають найбільш безпечні, які швидко руйнуються в організмі теплокровних на нетоксичні або малотоксичні сполуки. Деякі речовини (проінсектициди) перетворюються на інсектициди лише в організмі комах.

До групи інсектицидів входять препарати з різних хімічних класів:

Хімічні:

хлорорганічні (ДДТ, ГХЦГ, Тіодан, Ділором) - екологічно небезпечні препарати з високим рівнем токсичності для теплокровних, з тривалим періодом напіврозпаду, знищують усі види комах.

фосфорорганічні (БІ-58 новий, Базудін, Актеллік, Золон, Волатон, Дурсбан, Пірінекс) - високотоксичні препарати з періодом напіврозпаду більше 1 місяця, тому застосовувати їх потрібно на початку вегетації рослин. Не вибіркові, знищують як шкідливих, так і корисних комах. Дія їх не залежить від температурного режиму, що підвищує їх надійність. Добре комбінуються з іншими препаратами. В даний час вони знаходять все менше застосування і поступово витісняються більш безпечними препаратами з інших груп.

піретроїди (Карате, Децис, Шерпа, Штефесін та ін) - Препарати повноЇ дії знищують як шкідливих, так і корисних комах. Швидко розкладаються в навколишньому середовищі, особливо в спекотну суху сонячну погоду під дією ультрафіолетового випромінювання. Саме тому піретроїди краще використовувати у вечірній і нічний час або в похмурі дні. Через здатність швидко розкладатися цю групу препаратів можна використовувати і в другій половині вегетації рослин під час дозрівання плодів. Добре зарекомендували себе й суміші піретроїдів з фосфорорганічними препаратами, взяті в половинних дозах. Однак піретроїди володіють великим недоліком - звиканням у знищуваних організмів до цього класу сполук після декількох повторних застосувань.

Нейротоксичні:

нікотиноїди (Регент, Банкол, Моспілан). Інсектициди нового покоління з низькою токсичністю, ніж у попередніх груп. Мають контактно-кишкової дії, діють на центральну нервову систему комахи або на окремі нервові вузли. Наприклад, Банкол викликає параліч органів живлення, і шкідник гине від голоду.

неонікотиноїди (Актара, Конфідор, Каліпсо) мають системну дію, добре рухаються в рослині, можуть проникати з грунту через кореневу систему (коренево-системна акропетальна дія), тому їх можна вносити з крапельним зрошенням. Мають вибіркову дію (не діють на метеликів і гусениць), ефективні проти сисних комах і жуків. Нешкідливі для бджіл. Не токсичні для рослин. Мають тривалий період захисту (до 6 тижнів). Ефективність препаратів не залежить від перепадів температури і вологості. Є базовими для інтегрованого захисту.

Феромони і регулятори росту комах.

До них відносять велику групу гормональних препаратів-регуляторів росту комах (РРК), які діляться на дві підгрупи:

інгібітори росту комах (інсегару, Дімілін, Номолт, Аплауд) - викликають загибель комахи під час переходу його з однієї стадії розвитку в іншу;

інгібітори синтезу хітину комах (Матч, Сонет, Рімон) - личинка комахи гине під час линьки, виростаючи з своєї шкіри, тому що під дією препарату не формується нова хітиновий оболонка.

Регулятори росту мають:

- Тривалий період захисної дії (25-35 днів), що значно скорочує кількість обробок за сезон;

- Високу селективність (вибірковість), що дає можливість контролювати окремі найбільш шкідливі види комах і бути безпечними для корисної енто-і акарифауни;

- Овіцидний ефект: з відкладених на оброблену поверхню яєць не народжуються гусениці;

- Не знищують дорослих комах, але викликають їх стерилізацію;

- Низьку токсичність препаратів, яка гарантує безпеку для працюючих і навколишнього середовища;

- Спеціальні добавки (протектори) для захисту від сонячної інсоляції та дії високих температур, що забезпечує тривалий захист рослин у спекотну та сонячну погоду.

Обов'язковим елементом застосування цих препаратів є використання феромонних пасток, що дає можливість точно визначити терміни обробок препаратами та необхідність їхнього проведення.

Акарициди

Акарициди - (від грец. Акарі-кліщ і лат. Caedo-вбиваю), засоби та препарати, що вбивають кліщів. В основному використовують для боротьби з рослиноїдними кліщами - шкідниками бавовнику, плодових, овочевих, зернових та ін культур. Найстарші акарициди, що не втратили свого значення, - мінеральні масла і 4,6-дінітро-о-крезол, що застосовуються в садах під час зимової діапаузи кліщів, а також сірка і вапняно-сірчаний відвар. Починаючи з 1950-х рр.. розроблені і введені в практику високоефективні акарициди представники різних груп органічних сполук. Всі акарициди мають контактну дію. Системні властивості препаратів поки не роблять досить гарної дії. Вибір акарицидів визначається біологічними особливостями кліщів, тривалістю і силою дії препарату на ті чи інші стадії їхнього життєвого циклу (яйця, личинки, німфи, дорослі кліщі). Багато кліщів розмножуються дуже швидко (павутинні дають до 20-30 генерацій на рік) у них швидко відбувається відбір, і виникають раси, стійкі до тих чи інших акарицидів.

 

Характеристика основних препаратів - акарицидів, що застосовуються у рослинництві.

Препарат

Діюча речовина

Коротка характеристика

Омайт

Пропаргіт

Характеризується суцільною дією, має також фумігацій ні властивості

Синмайт, Таурус

Піридабен

Відмінні викорінюючи властивості. Малотоксичний. Не рекомендується використовувати більше одного разу на рік

Флумайт

Флуфензин

Практично суцільна дія. Малотоксичний

Неорон

Бромпропілат

Суцільна дія

Аполло

Клофентезин

Відмінний акарицид проти павутинного кліща, нетоксичний для людини. Знищує яйця, личинки. Не діє на дорослих особин, але стерилізує їх. Найдовший період захисту

Мітак

Амітраз

Інсектоакарицид. Широкий спектр дії. Достатньо ефективний

Ніссоран

Гекситіазокс

Широкий спектр дії. Малотоксичний. Знищує яйця, личинки, німфи. Не діє на дорослих особин, але стерилізує їх

Ортус

Фенпіроксимат

Широкий спектр дії. Малотоксичний

Демітан, Магус

Феназаксин

Інсектоакарицид. Широкий спектр дії. Малотоксичний

 

Фунгіциди

Фунгіциди - (від лат. fungus - гриб і caedo - вбиваю), хімічні речовини, здатні повністю (фунгіцидність) або частково (фунгістатичність) пригнічувати розвиток збудників хвороб сільськогосподарських рослин і використовуються для боротьби з ними. Фунгіциди поділяють на групи:

Залежно від хімічних властивостей:

неорганічні (сполуки сірки - вапняно-сірчаний відвар, мелена і колоїдна сірка; міді - мідний купорос, хлорокис міді, ртуті - хлорна ртуть);

органічні (похідні карбамінової кислоти, фтальіміди, хінони, ефіри дінітроалкалфенолов, ртутьорганічних з'єднання, оксатіінові з'єднання, препарати на основі бензімідазолу).

Залежно від дії на збудника:

профілактичні, або захисні (попереджають зараження рослини або призупиняють розвиток і поширення збудника в місці скупчення інфекції до того, як відбудеться зараження, придушуючи головним чином його репродуктивні органи);

лікувальні, або викорінюючі (діють на міцелій, репродуктивні органи і зимуючі стадії збудника, викликаючи їх загибель після зараження рослини).

За характером використання:

протруйники насіння (використовуються для боротьби з хворобами, збудники яких поширюються з насінням або перебувають у грунті);

препарати для обробки грунту (знищують грунтових збудників хвороб рослин, особливо ефективні в парниках і теплицях);

препарати для обробки рослин у період спокою (знищують зимуючі стадії збудника, використовуються рано навесні до розпускання бруньок, пізно восени і взимку);

препарати для обробки під час вегетації (в основному препарати профілактичної дії, що застосовуються влітку);

препарати для обприскування, фумігації сховищ, зокрема зерносховищ та овочесховищ.

Фунгіциди також поділяються на хімічні класи в залежності від будови діючих речовин (таблиця):

 

Розподіл фунгіцидів на хімічні класи в залежності від будови діючих речовин.

Клас діючої речовини

Коротка характеристика

Спектр дії

Основні препарати

Триазоли

Препарати мають акропетальну дію (Здатні рухатись за точкою росту рослини, забезпечуючи захист молодих відростаючих органів. Швидко поглинаються листям. Не фітотоксичні при рекомендованих нормах витрати

Продолжительный спектр действия против мучнистой росы, гнилей, ржавчины, сетчатой пятнистости, парши, септориоза, церкоспореллеза, ринхоспориоза оидиума, серой гнили.

Скор, Спліт (дифеноконазол); Топаз (пенконазол); Імпакт, Вінцит. (флутриафол); Вектра (бромуконазол); Байлетон, Тозоніт (триадимефон); Віал (динконазол); Лоспел (тетраконазол); Реал. Преміс25, (тритиконазол); Раксіл, Террасил (тебуконазол); Тілт (пропіконазол); Суми8 (диніконазол); Фалькон комбінований фунгіцид (тебуконазол, триадименол, спіроксамін); Фолікур комбінований (тебуконазол, триадимефон); Шавіт, комбінований (триадименол, фолпет); Рекс, Алегро Плюс (эпоксиконазол); Бампер (пропіконазол) Альто (ципроконазол и пропіконазол)

Бензимідазоли

Володіють системною дією. Малотоксичні для людини. Рекомендується використовувати методом поливу субстракту 0,2%. Добре засвоюється через кореневу систему та розноситься вверх по судинній системі. Не фітотоксичні (не викликають на рослинах опіків). Можна застосовувати також в якості протруйника насіння 2% суспензією. Найкращі фунгіциди для боротьби з кореневими гнилями

Эффективні проти борошнистої роси, церкоспорельоза, фузаріозних кореневих гнилей, сірої та білої гнилей, фузаріозного в’яненення, аскохітозу, снігової плісняви, летючої та твердої сажки, ризоктоніозу, пірикуляриозу, фомозу, антракнозу

Феразим, Термінатор. (карбендазим), Дерозал. Штефазал, Бавемтин; Бенлат, Фундазол. Агроцит, (беномил); Віал, Вінцит, Текто, (тіабендазол).

Стробілуріни

Володіють системною та імуностимулючою дією. Здатні рухатись за точкою росту рослини, забезпечуючи захист молодих відростаючих органів. Стійкі до перепадів температур, швидко проникають в рослину, забезпечуючи тривалий захист. Ідеально підходять в якості профілактичних обробок проти захворювань рослин

Проти борошнистої роси, гнилей, іржі, парші, пероноспорозу, фітофторозу, мілдью, інших плямистостей. В зону дії даної групи препаратів попадають практично всі фітопатогени грибного походження. Стробілуріни знищують гриби 4 класів: ооміцети, аскоміцети, базидіомицети і дейтероміцети

Стробі (крезоксим-метил);

Флінт (трифлоксістробін);

Квадріс (азоксистробін);

Кабріо Топ (піраклостробін).

Гідроксианіліди

Нефітотоксичні, не шкідливі для людини та навколишнього середовища. Відмінно підходять для обрабки квітів. Володіють системною та запобігаючою дією.

Тельдор - найкращий фунгіцид для боротьбы з сірою та моніліальною гниллю, борошнистою росою

Тельдор (фенгексамід).

Карбамати

Володіють системною дією Можна використовувати методом поливу субстракту. Проникають через коріння и розносяться вверх по судинній системі

Рекомендуеться використовувати тільки в якості профілактичних обробок проти грибкових захворювань рослин грибів.

Превікур, Тату (пропамокарб);

Топсін-М (тіофанатметил);

Кабріо Топ (метірам)

Похідні піперазину

Володіють захисною та лікувальною дією

Проти борошнистої роси, парші, сірої гнилі, оїдіума

Сапроль (трифорин).

Піримідінаміни

Володіють системною дією

Проти парші, борошнистої роси, моніліозу.

Рубіган;Мільго (этиримол); Хорус (ципродиніл).

Імідазоли

 

Ефективні проти борошнисто росяних грибів.

Міраж; Спортак; Трифмін

Похідні оксатікарбонових кислот

Володіють системною дією

Протруювачі насіння

Витавакс, Карбоксин.

Дитіокарбамати

Контактна дія. Тому часто використовуються в сумішах з іншими діючими речовинами

Ефективні тільки в якості проміжних або останньої обробок рослин.

Полікарбацин (полірам); Дітан, Акробат (манкоцеб); Антракол (пропінеб); Ридомил-Голд комбінований (манкоцеб, металаксил); Кабріо Топ (метирам).

Фосфорорганічні

 

Эффективны против ложномучнисто-росяных грибов, за исключением Афугана, афуган эффективен против мучнисто-росяных грибов

Альет, фосетил алюмінію, Эфаль, Мицу, Алюфит Афуган

Похідні амінокислот

Системна дія. Застосовувати не більше одного разу за сезон.

Ефективні проти несправжньої борошнистої роси

Металаксил, Ридоміл. Алацид, Апрон, Крептан, Сандофан, Арцерид, Максим, металаксил-М

Ацетаміди і похідні оксазолідина

 

Ефективні проти фітофторозу, альтернаріозу, мілдью

Танос - комбінований (цимоксаніл, фамоксадон)

 

За характером розподілу всередині тканин рослин фунгіциди поділяються на:

контактні (локальні);

системні (внутрішньорослинні).

Контактні фунгіциди - при обробці ними рослин залишаються на поверхні і викликають загибель збудника при зіткненні з ним. Деякі з них мають місцеву, глибинною дією, наприклад здатні проникати в зовнішні оболонки насіння. Ефективність контактних препаратів залежить від тривалості дії, кількості, здатності залишатися на оброблюваній поверхні, фотохімічної та хімічної стійкості, погоди.

Системні фунгіциди - проникають всередину рослини, поширюються по судинній системі і пригнічують розвиток збудника внаслідок безпосереднього впливу на нього або в результаті обміну речовин в рослині. Ефективність їх в основному визначається швидкістю проникнення в тканини рослин і в меншій мірі залежить від метеорологічних умов. Швидке зростання масштабів використання системних фунгіцидів у практиці світового сільськогосподарського виробництва пояснюється низкою їхніх переваг перед препаратами контактної дії:

- Швидким (протягом 0,5 -1 год) поглинанням рослинами; тому їх ефективність у меншій мірі, ніж контактних, залежить від опадів.

- Здатністю пересуватися по рослині (найчастіше по ксилемі) і захищати приріст, що з'явився вже після обробки, тоді як контактні препарати захищають тільки ті частини рослини, на які наносяться;

- Тривалість їх захисної дії становить 2 - 4 тижні, а іноді і більше, контактних - 7-10 днів, а в дійсності - до першого рясного дощу.

- Системні фунгіциди захищають рослини не тільки від інфекції, що знаходиться на поверхні насіння, але і від внутрішньої інфекції, а стійкі системні фунгіциди - і від аерогенної інфекції на ранніх фазах розвитку рослин (30 - 45 днів).

- Системні фунгіциди в більшості випадків характеризуються захисною і лікувальною дією, тоді як контактні - тільки захисною, тому обробку ними можна проводити не тільки до початку захворювання рослин за прогнозом, але і після появи видимих ознак хвороби, тобто після проростання спор та проростання гіфів.

Протруйники насіння - хімічні препарати з групи фунгіцидів для знезараження (протруєння) насіння та іншого посадкового матеріалу (розсади, сіянців, бульб тощо) з метою захисту рослин від хвороб у початковому періоді росту і розвитку. За своїм призначенням протруйники насіння можуть бути одноцільовими, тобто охороняти рослини тільки від хвороб, і комбінованими. Комбіновані, в які входять декілька діючих речовин, захищають насіння та сходи від грунтової мікрофлори і живучих у грунті комах; оберігають насінні бульби і коренеплоди від хвороб при зберіганні, насіння - від скльовування птахами; покращують розвиток рослин і підвищують їх стійкість до несприятливих умов погоди, іноді й до дії гербіцидів.

Дія основних одноцільових протруйників насіння на різні сільськогосподарські культури показано в таблиці

 

 

Дія основних системних одноцелевих протруйників насіння на хвороби вирощуваних сільськогосподарських культур.

Діюча речовина

Препарат

Культура

Хвороби

Беноміл

Агроцит Бенлат Дерозал; Фундазол

Пшениця

Всі види сажки, церкоспорельоз, фузаріоз, снігова плісень.

Картопля

Фомоз, ризокгоніоз.

Горох та інші культуры

Пліснявіння, аскохітоз, фузаріоз, антракноз, сіра гниль.

Триадименол

Азоцен, Байтан

Пшениця, ячмінь

Сажка, гельмінтоспоріоз, борошниста роса.

Триадимефон

Азовіт

Озиме жито

Фузаріозна снігова пліснява.

Металаксил

Апрон, Ридоміл

Капуста, цукрові буряки, соняшник, огірки

Коренеїд сходів, пероноспороз.

Карбоксин

Вітавакс, Кемікар, Кісвакс, Фенокс

Пшениця, ячмінь

Всі види сажки, гельмінтоспоріоз.

Картопля

Ризоктоніоз.

Льон

Антракноз, плямистість.

Тритіконазол

Максим, Преміс

Пшениця, озиме жито, ячмінь

Всі види сажки, гельмінтоспоріозні кореневі гнилі, пліснява насіння.

Дифеноконазол

Дивіденд

Пшениця

Всі види сажки, гельмінтоспоріоз, фузаріоз, пліснява насіння.

Фенфурам

Панорам

Пшениця, ячмінь, овес

Всі види сажки, гельмінтоспоріозні кореневі гнилі, Всі види сажки

Тебуконазол

Раксил

Пшениця, ячмінь

Всі види сажки, пліснява насіння, кореневі гнилі, снігова пліснява, септоріоз.

Диніконазол

Сумі-8

Пшениця, ячмінь

Всі види сажки, гельмінтоспоріоз, пліснявае насіння, борошниста роса.

Геміксазол

Тачигарен

Сахарная свекла

Корнеїд сходів.

Тіабендазол

Текто

Горох, картопля, цукрові буряки

Коренева гниль, гнилі при зберіганні.

Озиме жито

Фузаріоз, снігова пліснява.

Звичайно, поділ фунгіцидів на групи умовно. Наприклад, багато профілактичних препаратів у великих дозах або підвищених концентраціях володіють лікувальною дією, протруйники насіння знищують також збудників хвороб, що мешкають в грунті.

Застосовують фунгіциди шляхом обприскування і обпилювання рослин та грунту, протруювання насіння, фумігації насіння і сховищ. Форми препаратів - дуст, емульсії, суспензії, що змочується порошки, аерозолі. При систематичному використанні одних і тих же фунгіцидів ефективність їх може знижуватися внаслідок утворення стійких рас збудника. Щоб запобігти цьому явищу, необхідно суворо дотримуватися дози витрати препарату і чергувати фунгіциди, що застосовуються використовуючи блокову систему захисту (контактні фунгіциди - системні фунгіциди - контактні фунгіциди). Також для розширення спектру фунгіцидної дії необхідно застосовувати комбіновані препарати. Токсичність фунгіцидів для рослинних організмів залежить від хімічної природи, концентрації або дози препарату, віку рослин, анатомії і морфології їхніх тканин, особливості метаболізму, погодних умов. При завищених в порівнянні з рекомендованими, дозах або концентраціях фунгіцидів можуть викликати опіки і відмирання тканин. Для теплокровних тварин (і людини) більшість фунгіцидів має слабку токсичність - летальна доза, при якій гине 50%, від 500 до 11000 мг на 1 кг маси. Щоб уникнути несприятливого впливу фунгіцидів на навколишнє середовище, необхідно суворо дотримуватись правил використання даних засобів захисту рослин, особливо дози та строки обробок.

Гербіциди

Гербіциди - (від лат. Herba-трава і caedo-вбиваю), речовини, що знищують небажані рослини. Головна галузь застосування гербіцидів - знищення бур'янів у посівах сільськогосподарських культур («хімічна прополка»), особливо кукурудзи, сої, бавовнику, пшениці, рису і цукрового буряка. Товарні форми гербіцидів - розчини, концентрати емульсій, що змочується порошки (рідше гранули), що містять, крім діючої речовини, розріджувачі і допоміжні добавки.

По характеру дії на рослини гербіциди діляться на препарати суцільної і вибіркової дії.

Гербіциди суцільної дії. Вони знищують всі рослини (культурні і бур'янисті). У зв'язку із цим їх доцільно застосовувати на необроблюваних сильно засмічених землях. На оброблюваних полях такі гербіциди використовується в періоди відсутності культурних рослин (після збирання врожаю, в чистих парах, при передпосівній обробці і т.д.). Існують різні способи застосування гербіцидів суцільної дії в залежності від культури:

на однорічних культурах можливе проведення:

• передпосівної обробки поля для запобігання появи бур'янів і скорочення числа механічних обробок;

• ранньої післяпосівної обробки до появи сходів культури;

• післяпосівної обробки за умови захисту культури;

• передзбиральної обробки з метою десикації бур'янів та культури;

• післязбиральної обробки для придушення багаторічних бур'янів.

на багаторічних культурах (сади, виноградники) проводять обробку між деревами для запобігання появи бур'янистих рослин, збереження вологи, скорочення числа культивацій. Таким чином, запобігає ерозії грунту, що викликається частими механічними обробками. Як правило, в даному випадку неселективні гербіциди можна застосовувати без ризику впливу на здерев’янілу частину культури (стовбур), але не на листя.

Гербіциди суцільної дії діляться на дві основні групи:

Контактні гербіциди - впливають тільки на оброблену поверхню. Відрізняються швидкістю впливу і гарною стійкістю до дощу.

Системні гербіциди - діюча речовина пересувається по рослині від точки контакту з поверхнею рослини до точок росту рослин, викликаючи їх відмирання. Дуже добре діють проти багаторічних бур'янів, які мають потужну кореневу систему. Як правило, ці препарати дещо повільніше вбираються і пересуваються по рослині.

Гербіциди вибіркової селективної дії:

Вони складають найбільшу групу. Вибіркові препарати знищують бур'яни в посівах культурних рослин без шкоди для останніх.

За характером дії на рослини вибіркові гербіциди також поділяються на контактні і системні. Контактні ушкоджують тільки ті органи або тканини рослин, з якими вони контактують після обприскування. Вони не пересуваються по судинно-провідній системі рослин. Ті органи, на які препарат не потрапляє, залишаються без ушкоджень. Тому необхідно ретельне змочування бур'янів розчинами при обробці.

Гербіциди характеризуються різними механізмами дії, різними способами проникнення в рослину і, внаслідок цього, різними типами вибірковості:

біохімічна вибірковість - заснована, на здатності культурних рослин руйнувати гербіцид до нетоксичних сполук.

морфологічна вибірковість - заснована на розходженнях у зовнішній будові видів культурних рослин (наприклад, вертикальне положення листя у колосових зернових), особливості поверхні (восковий наліт, опушення, щільна волосистість), які захищають рослини від проникнення гербіциду.

топографічна вибірковість - заснована на тому, що внесений гербіцид фіксується у верхніх шарах грунту в результаті абсорбції колоїдними грунтовими частинками (частки глини, гумус) і тим самим не досягає кореневої зони культурної рослини. При цьому знищуються бур'яни, проростаючі у верхніх шарах грунту.

Арборициди

Арборициди (від лат. Arbor - дерево і caedo - вбиваю), хімічні речовини з групи гербіцидів, що застосовуються проти смітної деревно-чагарникової рослинності (наприклад, для знищення деревоподібного полину на пасовищах і малоцінних порід деревини в лісах). Як арборициди найчастіше використовують ефіри 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти (2,4-Д) та 2, 4, 5-трихлорфеноксиоцтової кислоти (2, 4, 5-Т) або їх суміші. Більш ефективний піклорам (3, 5, 6-трихлор-4-амінопіколінова кислота), який знищує більшість видів рослин при нормах витрати до 2 кг / га. Арборицидами обприскують порослі, свіжі пеньки, поверхню грунту.

Нематоциди

Нематоциди (від нематоди і латинського caedo-вбиваю), хімічні препарати для боротьби з нематодами. Застосовуються в основному для передпосадкової фумігації грунтів при посадці молодих виноградників (шкілок), особливо безвірусним, на місце старих розкорчованих виноградників, без надання грунтам достатнього часу для відпочинку від винограду (залишки коренів винограду протягом 5 років, а іноді і більше є джерелом живлення і підтримки інфекційності нематод вірусами).

Родентициди

Родентициди - найбільш ефективні в боротьбі з гризунами хімічні засоби. В основному випускаються у вигляді готових приманок, рідше у вигляді порошку або рідини. Речовина повинна бути токсичною для різних гризунів, а також повинна залишатися привабливою для них довгий час. Головний недолік родентицидів в тому, що людина теж може отруїтися. Тому при застосуванні хімічних засобів необхідно мати під рукою протиотруту. І краще використовувати родентициди повільної дії - щоб була можливість вчасно розпізнати симптоми отруєння.

Родентициди діляться на дві групи:

гострої дії

хронічної дії.

      До перших відносяться з'єднання, що відправляють гризунів на той світ протягом 24 годин після прийняття летальної дози. Це фосфід цинку, з'єднання миш'яку, стрихнін та ін Препарати високотоксичні, і у вільному продажу їх немає. Ними можуть користуватися тільки спеціальні санітарно-епідеміологічні служби. У першій половині ХХ століття відкрили антикоагулянти. Вони безпечні для людини, ефективні по відношенню до гризунів і тому зараз застосовуються найбільш широко.

      Антикоагулянти - це хімічні сполуки хронічної дії, що порушують в організмі щурів певні процеси. У гризунів виникають кровотечі, і вони гинуть протягом 4-10 днів. Повільна дія препарату не дозволяє щурам асоціювати отруєння з приманкою, яку вони продовжують з апетитом поїдати. До антикоагулянтів першого покоління відносяться варфарин, зоокумарин, кумахлор, дікумарол, діфенацін, етілфенацін, фентолацін. Їх недолік в тому, що для досягнення необхідного ефекту щур повинен поїдати приманку протягом кількох днів. Крім того, з часом тварини здатні виробити стійкість до деяких препаратів, наприклад, до варфарину. Антикоагулянти другого покоління - бродіфакум, флокумафен, бромадіолон - більш токсичні для гризунів. Для летального результату достатньо однієї дози приманки. Сьогодні родентициди-антикоагулянти другого покоління - найефективніший засіб боротьби з гризунами.

      Для застосування в особистих господарствах дозволені лише деякі родентициди, що випускаються у вигляді готових до застосування гранул, брикетів, зернових принад. Це, скажімо, «Шторм» (воскові брикети блакитного кольору), «Клерат» (гранульована принада). Для підвищення безпеки в «Клерат» додають спеціально надзвичайно гірку речовину - бітрекс. Людина навіть випадково не зможе його проковтнути. Щурам же гіркота, що в тисячу разів перевищує гіркоту перцю, невідчутна.

     Герасимчук Сергій Борисович, замісник директора з наукової роботи

18 rep error 2010

повернутися до списку