Особливості технології вирощування кукурудзи на зерно

Місце в сівозміні, кращі попередники: озима пшениця, ярий ячмінь.

Добре витримує повторні посіви при умові застосування органічних та мінеральних добрив, інтегрованої системи захисту посівів від шкідників.

Внесення комплексних добрив Безпосередньо перед оранкою. Оптимальна доза внесення мінеральних добрив під оранку або передпосівну культивацію N(60-70) P(40-60) K(30-50) кг д.р. на 1 га (або 230-250 кг нітроаммофоски). Можна практикувати внесення мінеральних добрив малими дозами в рядки при посіві з розрахунку N35 P15 K15 кг на 1 га, або 80-100 кг на 1 га нітроаммофоски.

Основний обробіток ґрунту: лущення стерні після збирання попередника дисковими знаряддями; зяблева оранка на глибину 27-30см; на схилах, важких за механічним складом ґрунтах застосовувати чизель, протиерозійні культиватори, плоскорізи.

Ранньовесняне боронування проводиться при фізичній стиглості ґрунту рівномірно на глибину до 5 см. Не ущільнювати ґрунт важкою технікою, забезпечити повний розрив капілярів в 5 см шарі ґрунту.

Передпосівна культивація проводиться безпосередньо перед посівом на глибину зародки насіння.

Посів проводиться при прогріванні ґрунту 8-10°С на глибині 5-6 см. Густота визначається біологічними особливостями гібридів та грунтово-кліматичними умовами вирощування.


Досходове внесення ґрунтових гербіцидів. Рекомендуються гербіциди:

  • харнес 1,5-3 л/га,
  • прімекстра голд 2,5-3,5 л/га,
  • мерлін 130-150 г/га або суміш харнес 1,5 л/га + мерлін 100 г/га.

При достатній зволоженості ґрунту внесення проводиться без заробки на суху поверхню ґрунту з неглибокою заробкою (гербіцид мерлін вносити без заробки).


Міжрядна культивація проводиться з одночасним підживленням рослин азотними добривами (N-30 кг/га). Глибина рихлення 8-10см.
Внесення страхового гербіциду проводиться при необхідності з застосуванням гербіцидів:

  • тітус (40-50 г/га),
  • базис (20-25 г/га),
  • мілагро (1-1,2 л/га),
  • майстер (150 г/га) або сумішей тітус (40 г/га) + 2,4 Д (0,5 л/га).

Обов'язкове застосування прилипала.

Збирання проводиться при зниженні вологості зерна до 18-20% при налаштуванні комбайну на мінімальні втрати.


22 rep error 2009

повернутися до списку