Свіфт

ЗБАЛАНСОВАНИЙ ЗА ВСІМА ПОКАЗНИКАМИ

» диплоїдний гібрид NZ-типу

» високоврожайний гібрид, цукристість значно вище стандарту

» потенціал врожайності - 80т/га

» пристосований для вирощування на різних типах грунтів

» інтесивне наростання коренеплоду

» толерантний до церкоспорозу

» добра стійкість до борошнистої роси

» рекомендується проводити збирання у першій половині збиральної компанії