Галина

ВПЕВНЕННІСЬ У КІНЦЕВОМУ РЕЗУЛЬТАТІ

» триплоїд NZ-типу створений спільно з ІЦБ УААН

» характеризується стабільною врожайністю та високою цукристістю

» потенціал врожайності 70 т/га і більше

» цукристість - 17-19%

» екологічно пластичний

» толерантний до церкоспорозу

» дуже добра стійкість до борошнистої роси

» стійкий до різоктоніозу

» рекомендований термін копки коренеплодів - з середини вересня